Il-Mullah: Prime Minister for a Day

Nhar il-Ħamis ser nagħmlu “Be Mullah for a Day” fejn nilqgħu s-suġġerimenti tagħkom għal satira aħjar.

Issa, kieku l-Mullah ikun Prim Minstru għal ġurnata:

0800 – Breakfast, gażżetti, aħbarijiet sportivi, crossword
0900 – Meeting mal-Prim Ministru, dak ta’ veru
0901 – Inxolju l-Parlament
1000 – Inxolju ż-żewġ partiti
1030 – Noħorġu l-armata tikkalma folla ta’ 69 diżokkupat li qed tagħmel għaġeb għax mhux ser ipoġġu fil-parlament il-ġdid
1100 – Inwaqqfu l-proġett tal-Parlament il-Ġdid, li minflok ser isir spazju għall-pubbliku
1130 – Issa li m’hawnx l-isqof Vassallo, ngħaddu l-liġi tal-IVF
1200 – Naraw biċċa Claudette Pace?
1205 – Xbajna diġa minn Claudette Pace, tlaqna meeting mal-President
1230 – Il-President mhux hawn, reġa mar il-Peru għax nesa l-kartiera
1300 – Lunch ħafif: Ħobża bajd u laħam mill-Buckman’s
1400 – Lura għax-xogħol: inwaqqfu kolp ta’ stat
1430 – Nikkreaw għaqdiet ċivili li jistgħu joħorġu għall-elezzjoni u b’daqqa ta’ ġenju nwaqqfu kwalsiasi ex-politiku milli joħroġ għall-elezzjoni
1500 – Għadha għaddejja Claudette Pace? Riforma tax-xandir. Ikollna liġi li tgħid li jridu bilfors jixxandru 240 siegħa fis-sena ta’ dokumentarji fuq ix-xandir nazzjonali
1600 – Laqgħa ma’ Peppi Azzopardi
1605 – Għadu ma ġiex
1615 – Il-Kelma Eurovision tiġi ddikjarata illegali
1630 – Coffee break u crossword
1700 – Riforma tal-ġustizzja, fejn l-avukati kriminali jkollhom jieħdu eżami fl-etika
1730 – Naraw ir-riżultati tat-test… iii xi ħadd ġab 100!
1800 – Lura d-dar, naraw x’qalu l-ġurnali online u nċemplu lit-Times, nagħmlulhom pressure sabiex jikkoreġu l-iżbalji.
1900 – Ħin l-ikel: ravjul tal-matermullah.
2000 – Bim Bum Bam
2030 – Narrestaw lil xi ħadd għall-bużż.
2045 – Nippreparaw għar-raqda: f’ħafna nofsiegħat għamilna parti minn dak kollu li hemm bżonn biex intejbu lil pajjiżna.
2343 – Il-Mullah jistenbaħ maħsud: fejn ħallejtu msakkar lill-Prim Ministru?

Advertisements

Tidħkux bis-Satira (3)

“Ħaħaħaħaħa. Haħħħħaħħħaħa (jixraq) aħħaħħ (xerqa oħra, itir xi bżieq). Jiġifieri inti Divorzistan?” Il-filosofu beda jġib ruħu donnu skopra l-Amerka. Dak il-ħin ridt ngħidlu ‘Jien il-Mullah ma jkollokx Mullah ieħor għajri’ jew xi waħda minn dawn l-istqarrijiet li min isegwi Satiristan issa dara sew. Continue reading

Tidħkux bis-Satira (2)

M’ilux ġie fuqi bniedem li qatt ma kont kellimtu qabel ħlief għal xi ħmerija żgħira dwar it-Tottenham tiegħu. Dan sieħbi, insomma, qed jagħmel ftit ta’ inkjesta mhux uffiċjali dwar kif, fi żmien Divorżistan, konna kkrejajna s-satira, bħala oppożizzjoni għall-messaġġi ta’ terrur li l-Knisja bdiet twaddab lill-massa waqt il-kampanja tar-referendum għad-divorzju. Continue reading

Tidħkux bis-Satira (1)

Sena ilu kont fl-udjenza għall-aħħar serata ta’ Bla Kondixin. Biex inkun onest magħkom ilkoll, mort biex nagħmel korteżija lil min għamilli korteżija u tani biljett. Din tal-korteżija tgħidx kemm rajtha mażżra. Xebbahtha ma’ kanna oħra li ninzerta spiss, it-tiġijiet. Trid tonfoq biljett għal min qed jakkumpanjak u trid tixtri xi ħaġa biex titrejjaq. Trid tpoġġi fejn jitfgħuk. Trid iċċapċap biex ma jeħdukx bi stramb jew b’Nazzjonalist (ġej għal dan il-punt dalwaqt) u trid tagħti l-prosit lil min tak il-biljett. Għax korteżija. Continue reading

Nhar il-Ħadd j…

Nhar il-Ħadd jagħlaq il-McDonalds tal-Belt: iż-żewġ partiti politiċi jħassru l-attivitajiet tagħhom u jiddikjaraw ġurnata luttu. Jingħad li nhar it-Tnejn filgħodu xi membri parlamentari ser jgħinu l-istaff tal-McDonalds fil-ġarr ta’ dak kollu li għad fadal.

Il Piatto Forte – 20 ta’ Mejju 2012

doner-al-divors

 

Ic-chef privat tal-Mullah bi ħsiebu jsaħħarna bil-platt ġdid tiegħu jismu Divors-al-Doner u fih:

Zalzett
Bajd
Pastizz;

Kollox imsajjar f’Eau d’Angelik, żejt mistiku li jiffermenta u jifforma biss f’Borg in-Nadur f’xi statwi.

Ser ikun l-ispeċjalita tagħna għall-mass meeting mal-Mullah, 20 ta’ Mejju, fil-Coach and Horses, Valley Road Birkirkara mit-8 ‘il quddiem.