Il-Mullah: Prime Minister for a Day

Nhar il-Ħamis ser nagħmlu “Be Mullah for a Day” fejn nilqgħu s-suġġerimenti tagħkom għal satira aħjar.

Issa, kieku l-Mullah ikun Prim Minstru għal ġurnata:

0800 – Breakfast, gażżetti, aħbarijiet sportivi, crossword
0900 – Meeting mal-Prim Ministru, dak ta’ veru
0901 – Inxolju l-Parlament
1000 – Inxolju ż-żewġ partiti
1030 – Noħorġu l-armata tikkalma folla ta’ 69 diżokkupat li qed tagħmel għaġeb għax mhux ser ipoġġu fil-parlament il-ġdid
1100 – Inwaqqfu l-proġett tal-Parlament il-Ġdid, li minflok ser isir spazju għall-pubbliku
1130 – Issa li m’hawnx l-isqof Vassallo, ngħaddu l-liġi tal-IVF
1200 – Naraw biċċa Claudette Pace?
1205 – Xbajna diġa minn Claudette Pace, tlaqna meeting mal-President
1230 – Il-President mhux hawn, reġa mar il-Peru għax nesa l-kartiera
1300 – Lunch ħafif: Ħobża bajd u laħam mill-Buckman’s
1400 – Lura għax-xogħol: inwaqqfu kolp ta’ stat
1430 – Nikkreaw għaqdiet ċivili li jistgħu joħorġu għall-elezzjoni u b’daqqa ta’ ġenju nwaqqfu kwalsiasi ex-politiku milli joħroġ għall-elezzjoni
1500 – Għadha għaddejja Claudette Pace? Riforma tax-xandir. Ikollna liġi li tgħid li jridu bilfors jixxandru 240 siegħa fis-sena ta’ dokumentarji fuq ix-xandir nazzjonali
1600 – Laqgħa ma’ Peppi Azzopardi
1605 – Għadu ma ġiex
1615 – Il-Kelma Eurovision tiġi ddikjarata illegali
1630 – Coffee break u crossword
1700 – Riforma tal-ġustizzja, fejn l-avukati kriminali jkollhom jieħdu eżami fl-etika
1730 – Naraw ir-riżultati tat-test… iii xi ħadd ġab 100!
1800 – Lura d-dar, naraw x’qalu l-ġurnali online u nċemplu lit-Times, nagħmlulhom pressure sabiex jikkoreġu l-iżbalji.
1900 – Ħin l-ikel: ravjul tal-matermullah.
2000 – Bim Bum Bam
2030 – Narrestaw lil xi ħadd għall-bużż.
2045 – Nippreparaw għar-raqda: f’ħafna nofsiegħat għamilna parti minn dak kollu li hemm bżonn biex intejbu lil pajjiżna.
2343 – Il-Mullah jistenbaħ maħsud: fejn ħallejtu msakkar lill-Prim Ministru?

2 thoughts on “Il-Mullah: Prime Minister for a Day

  1. Pingback: Do you want to be Prime Minister? | Intellectual Debris

  2. Jien kieku inkun Prim Ministru ghal Gurnata, nehodha off nikri Private Jet , immur naghmel ftit shopping , HARRODS ofcourse, wara nara xi loghba u nigi lura u mmur ghal candle lit dinner il-Kastell tal-Girgenti…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s