Ftit Raġunijiet Għalfejn Satiristan ser Jieqaf (Għalissa)

Did-darba mhux ser nitkellem fit-tielet persuna, hekk kif jixraq f’ċerti okkażjonijiet solenni. Naf li ħsadt lil xi wħud b’din l-aħbar u nirringrazzja lil dawk kollha li kitbu biex jifhmu għala u lil dawk li qed jinkoraġġuni nkompli.

Iżda, wasal żmien li din il-paġna tieqaf imqar għal ftit żmien, u maż-żmien kapaċi nagħżel li nagħlaqha għal kollox. Iż-żmien ser jagħti parir.

Dawn huma xi ftit ħwejjeġ dwar il-paġna li qed iwassluni biex nieħu deċiżjoni iebsa imma bżonnjuża.

 1. ImageIl-politika ddefset fis-social media wkoll. Mhux biżżejjed televiżjoni, radjijiet, billboards u x’naf jien. Qażżiżtu kull m’hawn, ħallulna ftit arja;
 2. Agħar minnhom hemm il-lagħqa tal-partiti li jużaw paġni bħal din sabiex iwasslu messaġġi mhux uffiċjali. Satiristan m’huwa sukkursal ta’ ebda partit, u dan jixhdu n-nuqqas ta’ budget u riżorsi li għandi;
 3. Diffikultà enormi sabiex jgħaddi l-messaġġ anti-politiku tagħna. Ħafna minn nies li jsegwu l-paġna jaħsbu li daħlu f’paġna politika u jippretendu li “nattakkaw” jew “nitnejku” (termini ta’ żmien il-ħaġar) lil min jidhrilhom huma: aġendi personali ta’ nies interessati mhux fis-satira, iżda fit-tkissir ta’ persuni. Hemm kemm trid fejn tkisser nies fuq l-internet. Satiristan mhu ser ikun qatt kenn għal dawn in-nies;
 4. Demotivazzjoni: kultant inħoss li din il-paġna laħqet il-limitu tagħha. Kemm bħala materjal, kemm bħala ispirazzjoni, kif ukoll ħin;
 5. L-esperiment falla: dak li hemm fuq l-internet qatt mhu ser joħroġ fit-toroq;
 6. Ma sar ebda theddid, jew bullying, fuqi minħabba l-attivitajiet tal-paġna. F’dak il-każ kont nieħu azzjoni u nippublika KOLLOX mingħajr biża’. Minkejja li nagħraf l-ironija tal-fatt li jien “mistoħbi” wara l-maskla tal-Mullah, nittama li ħadd minnkom ma jibża’ jitkellem fil-beraħ. Inkella żmien KMB ma jkun għadda xejn.
 7. Bqajt imbaħman, iddiżgustat, u ma nafx liem kelma ser naqbad nuża’, bl-attitudni ta’ xi individwi li jippretendu li, fl-2012, b’pajjiżna għarkubbtejh quddiem l-iżviluppaturi li jiffinanzjaw liż-żewġ partiti (filwaqt li fil-Parlament għaddej dibattitu-farsa fuq il-liġi tal-finanzjamenti lill-partiti,) m’għandniex nipproteġu l-ambjent għax issa żmien il-BBQ’s. Kif kien jgħid kuġin tiegħi, x’essenza ta’ injoranza! Iva qed nitkellem għad-dibattitu ridikolu li seħħ dwar jekk għandniex nipproteġu l-bajd ta’ fekruna. Intom bis-serjetà? (normalment ma nippermettix ruħi li ngħajjar lil xi ħadd injurant, iżda did-darba ser nagħmel eċċezzjoni. Min jitkaża jista’ imur ifittex kenn f’Xarabank u forom ta’ intelliġenza medjatika oħrajn)
 8. Idejquni elementi rażżisti, omofobi u faxxisti oħra li daħlu fil-paġna. Għandkom ħafna kenn fuq l-internet biex tarmu l-ħdura tagħkom, Satiristan qatt m’hu ser ikun postkom.

Inċertament ser ikompli. Matul is-sajf ser naħdem sabiex intejjeb dan il-prodott li kapaċi jibqa’ l-uniku wieħed ta’ Satiristan. Dan minħabba li blob, li fuqu huwa bbażat Inċertament, huwa mudell antik u proġett ambizzjuż li dejjem xtaqt nirreplika f’pajjiżna. Sa ċertu punt huwa aħjar nikkonċentra l-enerġija tiegħi fuq proġett wieħed.

Finalment nirringrazzja lil dawk li kienu qribna matul dan iż-żmien u ħadu interess f’Satiristan, fosthom xi ġurnalisti, nies li ħadu interess akkademiku, oħrajn li tawna pariri li maż-żmien ser jiġu utli ħafna, lil xi paġni satiriċi oħrajn, saħansitra lil nies li ħadu sehem fiżiku meta għamilna l-birthday party tagħna ftit ilu. Jiddispjaċini primarjament għal dawk li regolarment isegwu din il-paġna, imma ejja ngħiduha kif inhi, id-dinja ser tibqa’ iddur bina u mingħajrna.

Salam, għalissa, u grazzi ta’ kollox.

 

Il-Mullah
(Bniedem komuni: 2011-2012) 

Advertisements

2 thoughts on “Ftit Raġunijiet Għalfejn Satiristan ser Jieqaf (Għalissa)

 1. Li tibqa’ tikteb minkejja kollox ma huwiex dwar ħaddieħor imma dwarek stess. Tieqaf kultant ghax neċessarju (facebook, blogs eċċ) imma tiġi lura għax issa drajna nesprimu ruħna. MINKEJJA dawk li jippruvaw joħonquk jew jirkbu l-mesaġġ tiegħek.

  sliem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s